EN

|

BIH

[userpro template=login login_redirect=http://zamisli2030.ba/]

Register

[userpro template=register register_redirect=http://zamisli2030.ba/]

Deklaracija o međunarodnoj ekonomskoj saradnji, posebno revitalizaciji ekonomskog rasta i razvoja zemalja u razvoju, Povelja o ekonomskim pravima i obavezama država