EN

|

BIH

[userpro template=login login_redirect=http://zamisli2030.ba/]

Register

[userpro template=register register_redirect=http://zamisli2030.ba/]

Konvencija UN-a za borbu protiv dezertifikacije u zemljama koje se suočavaju sa ozbiljnom sušom i/ ili dezertifikacijom, posebno u Africi (čl. 5, 6 i 10)