EN

|

BIH

[userpro template=login login_redirect=http://zamisli2030.ba/]

Register

[userpro template=register register_redirect=http://zamisli2030.ba/]

Konvencija Ujedinjenih naroda protiv transnacionalnog organiziranog kriminala i Protokol protivne zakonite proizvodnje i trgovine vatrenim oružjem, njegovim dijelovima, komponentama i municijom (Protokol o vatrenom oružju), kao i 14 univerzalnih pravnih instrumenata i 4 izmjene i dopune za sprečavanje terorističkih akata