EN

|

BIH

[userpro template=login login_redirect=http://zamisli2030.ba/]

Register

[userpro template=register register_redirect=http://zamisli2030.ba/]

Pomoć kompanijama u integraciji ciljeva održivog razvoja u poslovne strategije

Razvojni program Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini (United Nations Development Programme – UNDP), u saradnji s Razvojnom agencijom Republike  Srpske, organizovao je za privatne kompanije radionicu o temi  “Razvoj kapaciteta za integraciju ciljeva održivog razvoja (Sustainable Development Goals – SDGs) u poslovne strategije”.

Radionica je održana u prostorijama Razvojne  agencije  Republike Srpske u Banjoj Luci, a realizovana je u okviru projekta Podrška pripreme za implementaciju ciljeva  održivog  razvoja i uključivanje privatnog sektora koji financira Vlada Švedske.

Obuka je bila usmjerena na promociju važnosti i poslovnih prilika koje dolaze uz realizaciju ciljeva održivog razvoja, kao i korištenje alata za samoevaluaciju SDG integracije u poslovne modele.

Radionica se fokusirala na pitanja spremnosti kompanija da se uključe u inkluzivno i održivo poslovanje. Alati koji su promovisani prate kompanije u njihovom sveobuhvatnom poslovnom putu i pomažu im u napretku. Obuka će pomoći firmama da unaprijede svoje poslovne modele, podršku u okviru svoje firme i povećaju dobit.

Osim toga, učesnicima je predstavljena Nagrada za biznis lidere održivog razvoja u BiH 2020 koja promoviše aktivnosti privatnog sektora u oblasti održivog razvoja u BiH.

Obuka je besplatna za predstavnike preduzeća.