EN

|

BIH

[userpro template=login login_redirect=http://zamisli2030.ba/]

Register

[userpro template=register register_redirect=http://zamisli2030.ba/]

Usvojen „Okvir za realizaciju Ciljeva održivog razvoja“: Ključni dokument za put BiH prema Agendi 2030

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine (BiH) usvojilo je na 32. sjednici dokument „Okvir za realizaciju Ciljeva održivog razvoja u BiH“.

Ovaj dokument su prethodno usvojile vlade Federacije BiH, Republike Srpske te Brčko distrikta BiH.

U septembru 2015. godine se Bosna i Hercegovina, skupa sa 192 država članica Ujedinjenih nacija, obavezala da će provesti Agendu 2030 za održivi razvoj (Agenda 2030), koja se sastoji od 17 ciljeva i 169 podciljeva.

Ciljevi održivog razvoja bave se globalnim izazovima, uključujući siromaštvo, nejednakost, klimatske promjene, degradaciju životne sredine, prosperitet, mir i pravdu, i predstavljaju nacrt za postizanje bolje i održivije budućnosti cijelog svijeta.

Ambasada Švedske pozdravlja jučerašnje usvajanje Okvira za Realizaciju Ciljeva održivog razvoja od strane Vijeća ministara Bosne i Hercegovine. Drago mi je što je Švedska finansirala projekt pružajući podršku relevantnim sudionicima u razvoju ovog dokumenta. Ovaj dokument je ključan za pravilnu provedbu Ciljeva održivog razvoja u ovoj zemlji. Definira viziju za 2030. godinu, ključni smjer razvoja i pokretače prilagođene lokalnom kontekstu, omogućavajući holistički pristup dugoročnom razvoju tako što definira prioritete za inkluzivni i održivi rast, te služi kao platforma za suradnju i partnerstvo“, izjavila je Nj.E. Johanna Strömquist, ambasadorica Švedske u Bosni i Hercegovini.

U ime Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini, pozdravljam jučerašnje usvajanje Okvira za realizaciju Ciljeva održivog razvoja na sjednici Vijeća ministara BiH. Ovo usvajanje je dokaz prepoznavanja predanosti održivom razvoju, kroz različite sektore i nivoe vlasti, i rezultat je višegodišnjeg ulaganja svih razina vlasti u BiH u Okvir za Agendu2030. Okvir predstavlja prvu zajedničku viziju za održivi razvoj u BiH u posljednjih desetak godina, i uz utvrđene doprinose BiH (NDCs) prema obavezama iz Pariškog sporazuma koji su usvojeni u martu, daje osnovu za pravičniji, zeleni, inkluzivni oporavak od COVID-19 pandemije. UN nastavlja raditi sa vlastima i zajednicama u implementaciji ovog Okvira i u podršci u svim dimenzijama održivog razvoja”, rekla je dr.Ingrid Macdonald, rezidentna koordinatorica Ujedinjenih nacija u BiH.

Agenda 2030 i Ciljevi održivog razvoja se zasnivaju na tri principa, a prvi je univerzalnost. Agenda 2030 predstavlja posvećenost svih zemalja održivom razvoju u svim kontekstima.

Drugi princip je integracija. Agenda 2030 prepoznaje međusobne veze između svih aspekata održivog razvoja, što znači da je ravnomjerniji ekonomski rast, kroz zaštitu okoliša i prirodnih resursa, put za stvaranje ravnopravnijeg društva.

Agenda 2030 prepoznaje da niko ne smije biti isključen. Razvoj može biti održiv samo ako cilja višedimenzionalne uzroke siromaštva i nejednakosti, kao i diskriminaciju u svim oblicima.

Bosna i Hercegovina je prepoznala značaj Ciljeva održivog razvoja i Agende 2030 kao mogućnost značajnog unapređenja socijalnih, ekonomskih i okolišnih aspekata života u zemlji i jačanja regionalne saradnje.

Okvir za Ciljeve održivog razvoja u Bosni i Hercegovini bazira se na procjeni ključnih trendova razvoja, prilika i prepreka, posebno u kontekstu pristupanja Bosne i Hercegovine Evropskoj uniji te na opsežnim konsultacijama sa dionicima provedenim između 2018-2019. Okvir utvrđuje tri pravca održivog razvoja u Bosni i Hercegovini: 1) Dobra uprava i upravljanje javnim sektorom, 2) Pametan rast, 3) Društvo jednakih mogućnosti, te dvije horizontalne teme: 1) Ljudski kapital za budućnost i 2) Princip „Niko ne smije biti isključen“.

U skladu sa zahtjevima Agende 2030 i obavezama koje je Bosna i Hercegovina preuzela, Okvir za Ciljeve održivog razvoja u Bosni i Hercegovini utvrđuje i konkretne podciljeve kao i indikatore putem kojih će se napredak mjeriti.

Okvir će poslužiti za usmjeravanje tekućih i predstojećih procesa strateškog planiranja u Bosni i Hercegovini, uključujući Republiku Srpsku, Federaciju Bosne i Hercegovine, kao i Brčko distrikt Bosne i Hercegovine. Izrada dokumenta „Okvir za realizaciju Ciljeva održivog razvoja u BiH“ podržana je u okviru projekta “Podrška pripreme za implementaciju Ciljeva održivog razvoja (SDGs) i angažiranje privatnog sektora”, kojeg finansira Švedska, a implementira Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) u Bosni i Hercegovini.