EN

|

BIH

[userpro template=login login_redirect=http://zamisli2030.ba/]

Register

[userpro template=register register_redirect=http://zamisli2030.ba/]

dr. Dragan Čović, član Predsjedništva BiH
Počele dvodnevne konsultacije o ciljevima održivog razvoja u Bosni i Hercegovini

Kako bi se promovisalo bolje razumijevanje ciljeva održivog razvoja, te započela diskusija i planiranje na više nivoa na ovu temu, Ujedinjene nacije (UN) u Bosni i Hercegovini uz stručnu podršku šireg razvojnog sistema UN-a organiziraju konsultacije sa svim nadležnim institucijama i organizacijama. Dvodnevne konsultacije u Sarajevu se održavaju u okviru projekta Podrška pripreme za implementaciju ciljeva održivog razvoja i angažiranje privatnog sektora koji finansira Ambasada Švedske u BiH.

Učesnici događaja su predstavnice i predstavnici institucija vlasti na nivou BiH, Federacije BiH, Republike Srpske, Distrikta Brčko, kantonalnih i općinskih institucija, kao i organizacija civilnog društva, akademske zajednice, privatnog sektora i međunarodnih organizacija. Tokom konsultacija, učesnice i učesnici će razmatrati kako globalne ciljeve održivog razvoja prevesti u provediv akcioni plan u Bosni i Hercegovini.

 

Nj.E. Anders Hagelberg, ambasador Švedske u BiH

Konsultacije o ciljevima održivog razvoja u BiH

Konsultacije su otvorili dr. Dragan Čović, član Predsjedništva BiH, Nj. E. Anders Hagelberg, ambasador Švedske u BiH i gđa. Sezin Sinanoglu, rezidentna koordinatorica UN-a u BiH.

„Agenda 2030 je u cijelosti kompatibilna interesima BiH, a u mnogim svojim aspektima i bliska onome što uključuje proces europskih integracija kao naše strateško opredjeljenje i cilj. Za BiH je ovo prigoda da pokaže ozbiljnost u pristupu implementaciji ciljeva Agenda 2030, vanjskopolitičku zrelost i odgovornost kao članica međunarodne zajednice, ali i institucionalnu sposobnost da realizira reforme. Današnje konsultacije su veoma važan iskoraku u pravcu provedbe ciljeva održivog razvoja 2030“, kazao je dr. Dragan Čović, član Predsjedništva BiH.

Agenda 2030 je vizija koja zajedno donosi ekonomski razvoj, društveni napredak, okolišnu održivost i mir sa jasnim ciljem da nijedna žena, muškarac ili dijete ne budu izostavljeni. Konsultacije organizirane danas su izvanredna prilika da okupimo vlasti i partnere na debati kako ovo najbolje ostvariti”, kazala je Sezin Sinanoglu, rezidentna koordinatorica Ujedinjenih nacija u BiH.

„Održivi razvoj je potreban kako bi se osigurala naša zajednička budućnost. Zbog toga, Vlada Švedske je posvećena podršci implementacije ciljeva održivog razvoja i pružanju pomoći BiH u oblikovanju Agende 2030 u skladu sa lokalnim i nacionalnim potrebama, kroz okupljanje svih relevantnih učesnika”, kazao je Nj. E. Anders Hagelberg, ambasador Švedske u BiH.

Konsultacije će trajati 29. i 30. maja/svibnja 2018. godine.