EN

|

BIH

[userpro template=login login_redirect=http://zamisli2030.ba/]

Register

[userpro template=register register_redirect=http://zamisli2030.ba/]

Predstavljanje kompanije – Softhouse Balkans d.o.o.

Softhouse Balkans d.o.o.

„Nadmašujemo očekivanja naših klijenata kombinovanjem tehnologije i ljudskog faktora i pomažemo im da se prilikom planiranja fokusiraju ne samo na profit, već i na budućnost“

Softhouse Balkans pokazuje kako jedna IT konsultantska kompanija može pozitivno uticati na sopstvene zaposlenike i pomoći drugim kompanijama da se u okviru svog poslovanja u većoj mjeri posvete pitanjima održivosti.

Kao dio IT konsultantske industrije, Softhouse Balkans, podružnica švedske kompanije Softhouse Consulting Group, kontinuirano radi na razvoju inovativnih softverskih rješenja zasnovanih na Lean i Agile načelima te pomaže klijentima da ostvaruju vrijednost i razvijaju digitalno poslovanje. Posmatranjem klijenata i izazova s kojima se suočavaju prilikom komuniciranja inicijativa za održivost i razumijevanja trenutnog stanja sopstvenog poslovanja u tom pogledu, uočena je neiskorištena prilika za unapređenje u ovoj oblasti. Kako bi odgovorio na ovu potrebu, Softhouse je smislio rješenje koje će klijentima pomoći da preispitaju svoj poslovni uticaj i identifikuju neiskorištene mogućnosti za postizanje održivosti.

Ideja je da našim, kako trenutnim tako i potencijalnim klijentima pružimo način da procijene u kojoj mjeri njihovo poslovanje doprinosi ispunjavanju Ciljeva održivog razvoja (SDG). U sklopu naše ponude želimo im pokazati kako mogu koristiti digitalizaciju u cilju uspješnijeg i inovativnijeg poslovanja. Postavljen u okviru Softhouse Consulting Academy, novi okvir za procjenu – „SDG Learn“, u kombinaciji s posebno prilagođenim radionicama – „SDG Implement“, upotpunjuje našu trenutnu ponudu prema klijentima. U praksi to znači da će klijenti koji žele istražiti uticaj svog poslovanja na održivost moći da sprovedu anketu kojom će istražiti različite dimenzije svog djelovanja, npr. identifikovanjem nivoa sopstvenog poznavanja Ciljeva održivog razvoja i prepoznavanjem načina na koji se ostvaruje interakcija između tih ciljeva i njihovog poslovanja, ljudstva i strategije, nakon čega će naši klijenti dobiti kratak pregled sopstvenog stanja s pratećim izvještajem“, kaže Samira Nuhanović, operativna direktorica Softhouse Balkans.

Samira Nuhanović

Samira Nuhanović

U okviru programa SDG Accelerator, Softhouse Balkans je na samom početku pristupio kreiranju online ankete o SDG procjeni. Međutim, kako Samira dalje objašnjava, nivo ambicija i veliko konsultantsko iskustvo podstakli su kompaniju da kreira potpuno novi set usluga:

„Ako naši klijenti žele da istraže moguća rješenja ili vide kako digitalizacijom mogu poboljšati svoje poslovanje u cilju stvaranja direktnijeg ili indirektnijeg pozitivnog uticaja kroz SDG okvir, mogu se prijaviti za poziv tokom kojeg ćemo objasniti kako funkcioniše drugi dio usluge. Putem niza radionica izvršiće se detaljna analiza poslovnih mogućnosti unutar SDG okvira – „SDG Implement“, kako bi se vlasnicima preduzeća ukazalo na to da uticaj treba da se ostvaruje kroz različite aspekte njihovog poslovanja, a ne samo kroz način na koji komuniciraju s klijentima. Radionice će obuhvatiti potpuni pregled preduzeća i lanca vrijednosti, a posebna pažnja biće posvećena njihovom internom poslovanju. Na jednoj od radionica govoriće se i o tome na koji način i u kojoj mjeri digitalizacija može doprinijeti poboljšanju statusa održivosti preduzeća.“

Zahvaljujući učešću u programu SDG Accelerator, Softhouse Balkans sada iz temelja preispituje i ponovo osmišljava svoju posvećenost rješavanju izazova održivosti. Iako Softhouse Balkans već duže vrijeme aktivno podržava priču oko SDG-a, ovaj Program mu je omogućio da sa deklarativnih izjava o važnosti SDG okvira za poslovanje pređu na djelo i urade nešto konkretno po tom pitanju. Samira naglašava:

„Ne samo da smo kod naših zaposlenih podigli nivo opšte svijesti o ovim Ciljevima, već smo ih i naveli da uvide da čak i IT konsultantska firma može kvalitetno proširiti svoje usluge kako bi pomogla drugim kompanijama da postignu više ciljeve. Pored toga, imali smo priliku da se upoznamo s alatima i vježbama koje će sigurno biti od koristi za neke druge procese u kompaniji. Program kao takav omogućava postepeno istraživanje unutrašnjeg funkcionisanja kompanije, kao i njenog odnosa prema različitim aspektima tržišta i načina za njihovo unapređenje imajući u vidu SDG okvir.“

Samira navodi da ovaj pristup otvara nova vrata kompaniji Softhouse Balkans, i to ne samo u smislu diversifikacije palete usluga koje kompanija nudi svojim klijentima, već i u smislu davanja prostora zaposlenicima da generišu nove ideje koje će doprinijeti dugoročnim inicijativama kompanije u pogledu održivosti.    

„Kao prvo, naši zaposleni će češće dolaziti u kontakt s temom održivosti, i to ne samo kroz primjenu ovog alata, već i kroz našu posvećenost interno odabranim Ciljevima održivog razvoja. Nadalje, naši klijenti će imati koristi od IT konsultanata koji će, pored obezbjeđivanja softverskih rješenja, moći i da daju savjete o najboljim načinima za iskorištavanje poslovnih prilika, uz istovremeno usklađivanje sopstvenog poslovanja s Ciljevima održivog razvoja.”

U dosadašnjem periodu Softhouse Balkans je razrađivao strukturu sopstvene ponude i osmišljavao načine za njenu diversifikaciju kako za postojeće švedsko, tako i za novouspostavljeno bosansko tržište, objašnjava Samira.

„Rješenje će se sastojati iz dvije komponente: jedne besplatne, koja će biti edukativnog karaktera, i jedne teže, koja će podrazumijevati vrlo intenzivnu saradnju između naših konsultanata i klijenata. Trenutno dovršavamo izradu obrazovne komponente SDG Learn, a komponentu SDG Implement očekujemo da ćemo završiti najvjerovatnije do kraja prvog tromjesečja 2021. Vrlo brzo ćemo objediniti materijale koje smo interno razvijali prethodnih godina i pustiti ih u primjenu putem ove nove usluge. U cjelini posmatrano, ovim novim rješenjem nastojimo kreirati pristup putem kojeg ćemo našim klijentima pomoći da ostvare vrijednost koja će sa sobom nositi višestruke pozitivne efekte za različite zainteresovane strane.“

Ciljevi održivog razvoja

SDG 4: Kvalitetno obrazovanje

Cilj 4.7: Do 2030. godine osigurati da svi koji se obrazuju steknu znanja i vještine potrebne za promovisanje održivog razvoja, uključujući, između ostalog, putem obrazovanja za održivi razvoj i održive načine življenja, ljudska prava, rodnu ravnopravnost, promovisanje kulture mira i nenasilja, globalno građanstvo te uvažavanje kulturne raznolikosti i doprinosa kulture održivom razvoju.

SDG 5: Rodna ravnopravnost

Cilj 5.1: Svuda eliminisati sve oblike diskriminacije svih žena i djevojčica.

Cilj 5.B: Povećati upotrebu pomoćnih tehnologija, naročito informaciono-komunikacionih tehnologija, radi promovisanja osnaživanja žena.

Kako Softhouse Balkans doprinosi Ciljevima održivog razvoja

Nakon programa SDG Accelerator i intenzivnijeg uključivanja u izazove povezane sa SDG-ima, Softhouse Balkans nastoji posvetiti posebnu pažnju Ciljevima održivog razvoja koji se odnose na obrazovanje i rodnu ravnopravnost.

Softhouse Balkans će interno raditi na različitim inicijativama za podizanje svijesti među zaposlenima o značaju Ciljeva održivog razvoja. Samo rješenje – „SDG Learn and SDG Implement“ će omogućiti klijentima koji su spremni da istraže svoj uticaj i načine za njegovo povećanje, da utvrde na koji od SDG-a će biti najbolje da se fokusiraju u svom konkretnom slučaju.

Činjenice o Softhouse Balkans

  • Softhouse je osnovan u Malmöu 1996. godine, a kancelarija u Sarajevu (Softhouse Balkans) osnovana je 2014. godine.
  • U konsultantskoj industriji, Softhouse Consulting je poznata kao jedna od vodećih kompanija u Skandinaviji u oblasti razvoja softverskih rješenja u skladu s Lean i Agile načelima, obuke za razvoj poslovanja kao i razvoja digitalnog poslovanja.
  • Kompanija posluje kroz 8 ureda: Malmö, Helsingborg, Karlskrona, Karlshamn, Växjö, Jönköping, Stockholm i Sarajevo.
  • Trenutno ima 32 zaposlena u sarajevskoj kancelariji i ukupno oko 200 zaposlenih u okviru Softhouse Consulting Group.