EN

|

BIH

[userpro template=login login_redirect=http://zamisli2030.ba/]

Register

[userpro template=register register_redirect=http://zamisli2030.ba/]

javni_sektor_banner

Opsežne konsultacije u vezi s Agendom 2030 i ciljevima održivog razvoja, koje su bile fokusirane na građane, pokrenute su u Bosni i Hercegovini 2016. godine u okviru krovne inicijative „Zamisli2030” koju je koncipirao UN u Bosni i Hercegovini, a u kojoj je do sada učestvovalo više od 3.000 ljudi i koja je i dalje glavni instrument zagovaranja podizanja svijesti o Ciljevima održivog razvoja u Bosni i Hercegovini.

Agenda 2030 i Ciljevi održivog razvoja su zvanično predstavljeni u aprilu 2017. godine kada je održana konferencija na visokom nivou na temu Agende 2030 pod pokroviteljstvom Predsjedništva Bosne i Hercegovine, nakon čega su imenovane institucije koje će provoditi proces realizacije Agende 2030 na nivou Bosne i Hercegovine, Republike Srpske, Federacije Bosne i Hercegovine i Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine. Vijeće ministara BiH je na 95. sjednici održanoj 22. marta 2017.godine zadužilo Direkciju za ekonomsko planiranje za izradu Akcionog plana i Mape puta za postizanje Ciljeva održivog razvoja u Bosni i Hercegovini, dok su ispred Vlade Federacije Bosne i Hercegovine imenovani Federalni zavod za programiranje razvoja, Ministarstvo za evropske integracije i međunarodnu saradnju ispred Vlade Republike Srpske, te predstavnici Vlade Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine.

Potom je po osnovu imenovanja institucija formirana međuvladina Radna grupa za podršku pripremi implementacije Ciljeva održivog razvoja i izrađena Mapa puta za Ciljeve održivog razvoja u Bosni i Hercegovini.

Sveobuhvatnu podršku procesu iniciranja realizacije Agende 2030 u Bosni i Hercegovini pružaju Ujedinjene nacije u saradnji sa, i uz financijsku pomoć, Vlade Švedske.

Najveći dio 2018. godine bio je posvećen opsežnim konsultacijama sa zainteresiranim stranama (konsultacije s više od 250 predstavnika javnog, privatnog i nevladinog sektora u junu 2018. godine te konferencija sa više od 400 predstavnika privatnog sektora), kao i izradi analitičkih i tehničkih podloga za potrebe izrade dva ključna dokumenta Bosne i Hercegovine: prvog Dobrovoljnog izvještaja i Okvira za Ciljeve održivog razvoja u Bosni i Hercegovini. Krajem 2018. godine u okviru Radne grupe za podršku pripremi implementacije Ciljeva održivog razvoja formirane su tri podgrupe:

  • Podgrupa za izradu Dobrovoljnog izvještaja Bosne i Hercegovine o provođenju Agende 2030 i Ciljeva održivog razvoja;
  • Podgrupa za izradu Okvira za Ciljeve održivog razvoja u Bosni i Hercegovini;
  • Podgrupa za statistiku.

Dobrovoljni izvještaj BiH

xUNBiHRC,P20SDG,P20Conference.JPG.pagespeed.ic
sdg-multi-stakeholder-consultations_28561262908_o
czech-experience-in-achieving-sustainable-development-goals-presented-in-sarajevo_46262026282_o
sdg-multi-stakeholder-consultations-in-bosnia-and-herzegovina_42429013611_o
czech-experience-in-achieving-sustainable-development-goals-presented-in-sarajevo_32440066508_o
sdg-multi-stakeholder-consultations-in-bosnia-and-herzegovina_41705841814_o
czech-experience-in-achieving-sustainable-development-goals-presented-in-sarajevo_46312211621_o
sdg-multi-stakeholder-consultations-in-bosnia-and-herzegovina_41705839474_o
czech-experience-in-achieving-sustainable-development-goals-presented-in-sarajevo_45399431145_o
sdg-multi-stakeholder-consultations-in-bosnia-and-herzegovina_42429013361_o
czech-experience-in-achieving-sustainable-development-goals-presented-in-sarajevo_32440066438_o
previous arrow
next arrow
xUNBiHRC,P20SDG,P20Conference.JPG.pagespeed.ic
sdg-multi-stakeholder-consultations_28561262908_o
czech-experience-in-achieving-sustainable-development-goals-presented-in-sarajevo_46262026282_o
sdg-multi-stakeholder-consultations-in-bosnia-and-herzegovina_42429013611_o
czech-experience-in-achieving-sustainable-development-goals-presented-in-sarajevo_32440066508_o
sdg-multi-stakeholder-consultations-in-bosnia-and-herzegovina_41705841814_o
czech-experience-in-achieving-sustainable-development-goals-presented-in-sarajevo_46312211621_o
sdg-multi-stakeholder-consultations-in-bosnia-and-herzegovina_41705839474_o
czech-experience-in-achieving-sustainable-development-goals-presented-in-sarajevo_45399431145_o
sdg-multi-stakeholder-consultations-in-bosnia-and-herzegovina_42429013361_o
czech-experience-in-achieving-sustainable-development-goals-presented-in-sarajevo_32440066438_o
previous arrow
next arrow
Shadow

Prvi Dobrovoljni izvještaj Bosne i Hercegovine o provođenju Agende 2030 i Ciljeva održivog razvoja je izrađen i predstavljen u Ujedinjenim nacijama, na Političkom forumu na visokom nivou u julu 2019. godine. Kroz predstavljanje Dobrovoljnog izvještaja predstavnici Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, Vlade Republike Srpske i Vlade Brčko distrikta Bosne i Hercegovine izrazili su podršku i spremnost svih nivoa vlasti u Bosni i Hercegovini  da daju svoj puni doprinos ostvarivanju Agende 2030 i Ciljeva održivog razvoja.

Rad na izradi Okvira za Ciljeve održivog razvoja u okviru gore navedene Podgrupe iniciran je krajem 2018. godine, dok je prvi nacrt dokumenta, uz podršku Vlade Švedske, Ujedinjenih nacija i Razvojnog programa Ujedinjenih nacija izrađen u maju 2019. godine. Prvi nacrt dokumenta bio je predmetom opsežnih multisektorskih konsultacija održanih u junu, u kojima je učestvovalo više od 200 predstavnika institucija sa svim nivoa vlasti u Bosni i Hercegovini, kao i predstavnika nevladinog i privatnog sektora te akademske zajednice. Dodatni krug konsultacija je potom održan sa predstavnicima institucija Republike Srpske (juli 2019. godine), Bosne i Hercegovine (septembar 2019. godine), te Federacije Bosne i Hercegovine i Brčko distrikta Bosne i Hercegovine (septembar – oktobar 2019. godine).

Nakon provedenih konsultacija i zaprimljenih prijedloga i preporuka u pogledu predloženih razvojnih pravaca za sve nivoe vlasti Bosni i Hercegovini te njima pripadajućih akceleratora, pokretača i podciljeva, Podgrupa za izradu Okvira za Ciljeve održivog razvoja u Bosni i Hercegovini izradila je drugu verziju dokumenta.

Više informacija možete pronaći na stranici o Okviru Ciljeva održivog razvoja u Bosni i Hercegovini.

Saznajte više

Dobrovoljni izvještaj BiH

Mapiranje strategija sa SDG-ovima

Okvir za realizaciju Ciljeva održivog razvoja u BiH

Aktivnosti

“Zamisli 2030” radionice i alat za konsultacije

Konsultacije za izradu Okvira ciljeva održivog razvoja u Bosni i Hercegovini